مشخصات خودرو های داخلی و خارجی ممنون از این که به ما سرزدید در وبلاگ قبلی به دلیل سرعت کم باز شدن صفحه و مسدود شدن سرور قالب وبلاگ و تعداد عکس های زیاد، این وبلاگ را تاسیس کردم . با تشکر از شما بازدید کننده محترم نظر فراموش نشه http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com 2018-06-20T04:10:34+01:00 text/html 2013-05-31T16:17:02+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات مرسدس GLK 280 4MATIC http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/60 <P><IMG style="MARGIN-TOP: 163px; WIDTH: 538px; HEIGHT: 374px" id=irc_mi src="http://www.parts-specs.com/photos/0367113-Mercedes-Benz-glk-class-GLK-280-4Matic-2008.jpg" width=712 height=474>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA>مدل: </SPAN><SPAN dir=ltr><FONT face=Calibri>GLK 280 4MATIC </FONT></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA><FONT size=4>گریبکس: 7دنده اتوماتیک تیپ ترونیک قابل تبدیل به دستی با حالت عادی و اسپرت</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA><FONT size=4>محور متحرک: دو دیفرانسیل </FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA><FONT size=3><FONT size=4>ادامه مشخصات در ادامه مطلب</FONT> .....</FONT></SPAN></P> <P></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2013-01-28T14:45:44+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات مرسدس بنز S500 http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/59 <P><IMG style="WIDTH: 517px; HEIGHT: 430px" src="http://www.d4u.com.ua/uploaded/photo/news/brand/mercedes/2009/06/prvw/Mercedes-Benz-S-Class-AMG-2010-2x1280x1024.jpg" width=1053 height=842>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA>مدل: </SPAN><SPAN dir=ltr><FONT face=Calibri>S500 </FONT></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA><FONT size=3>گریبکس: 7دنده اتوماتیک تیپ ترونیک قابل تبدیل به دستی وتعویض دند از پشت فرمان با حالت عادی و اسپرت</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA>محور متحرک: دیفرانسیل عقب ( مدل </SPAN><SPAN dir=ltr><FONT face=Calibri><SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN>4 Matic</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA> چهار چرخ متحرک)</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA>بقیه مشخصات در ادامه مطلب...</SPAN></FONT></P> text/html 2013-01-28T14:23:48+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات مرسدس بنز S450 http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/58 <P><IMG style="WIDTH: 489px; HEIGHT: 339px" src="http://sritweets.com/autos/wp-content/images/2011/01/Mercedes-Benz-S-450-4-Matic-3.jpg" width=538 height=301>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA>مدل: </SPAN><SPAN dir=ltr><FONT face=Calibri>S450</FONT></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA><FONT size=3>گریبکس: 7دنده اتوماتیک تیپ ترونیک قابل تبدیل به دستی وتعویض دند از پشت فرمان با حالت عادی و اسپرت</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA>محور متحرک: دیفرانسیل عقب ( مدل </SPAN><SPAN dir=ltr><FONT face=Calibri><SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN>4 Matic</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA> چهار چرخ متحرک)</SPAN></FONT></P> <P><FONT size=3 face="times new roman,times,serif">بقیه مشخصات در ادامه مطلب......</FONT></P> text/html 2013-01-28T14:13:42+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات مرسدس بنز S350 http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/57 &nbsp;&nbsp;<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.parkplacetexas.com/images/news/mercedes/2012-mercedes-benz-s350-bluetec-4matic-white-front.jpg"> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA>مدل: </SPAN><SPAN dir=ltr><FONT face=Calibri>S350</FONT></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA><FONT size=3>گریبکس: 7دنده اتوماتیک تیپ ترونیک قابل تبدیل به دستی وتعویض دند از پشت فرمان با حالت عادی و اسپرت</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=FA>محور متحرک: </SPAN>دیفرانسیل عقب ( مدل<FONT face=Calibri>4 Matic&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=FA> چهار چرخ متحرک)</SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt" dir=rtl lang=FA>بقیه مشخصات در ادامه مطلب ...</SPAN></P> text/html 2012-11-17T13:00:54+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات رنو کولیوس (koleos ) http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/56 <P><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 597px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 426px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.autoinfoz.com/gallery/exterior/big/ext-1308652153Renault_Koleos.jpg" width=640 height=480>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مدل: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کولیوس </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>(koleos ) </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گیربکس : گیربکس اتوماتیک </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>CVT</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>محور متحرک : </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دو </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>دیفرانسیل </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>(4WD)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>ادامه مشخصات در ادامه مطلب...&nbsp;&nbsp;</SPAN></P> text/html 2012-11-17T11:58:31+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات رنو لتیتود (Latitude) http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/55 <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.carsguide.com.au/images/uploads/RenaultLatitude-w.jpg">&nbsp;</P><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مدل: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>Latitude </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>(لتیتود)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>کلاس خودرو : سدان لوکس بزرگ</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گیربکس : گیربکس اتوماتیک 6 دنده </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ادامه مشخصات در ادامه مطلب....</SPAN></P> <P></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>&nbsp;</P></SPAN> text/html 2012-11-16T23:20:52+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات هیوندای IX 55 http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/54 <P><IMG style="WIDTH: 502px; HEIGHT: 330px" src="http://otomobilkampanyalari.org/wp-content/uploads/2011/06/hyundai-ix55-.jpg" width=515 height=363>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0in 0in 10pt"></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>مدل: </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr>IX 55</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>گیریبکس: گیربکس اتوماتیک </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr>6</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt"> <SPAN lang=FA>تیپ ترونیک</SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>محور متحرک: دو دیفرانسیل ( </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr>4WD</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA> )</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>ادامه مشخصات در ادامه مطلب...</SPAN></FONT></P> text/html 2012-11-16T22:57:50+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات هیوندای سانتافه (2011) Santa Fe http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/53 <P>&nbsp;</P> <P><IMG src="http://www.ezdia.com/epad/wp-content/uploads/2010/10/2011-Hyundai-Santa-Fe..jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>مدل: سانتافه<SPAN> </SPAN>(2011) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr>Santa Fe</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt"> </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>گیریبکس: گیربکس اتوماتیک </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr>6</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA> دنده با قابلیت تعویض دنده بصورت دستی</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>ادامه مشخصات در ادامه مطلب...</SPAN></FONT></P> text/html 2012-11-16T22:31:57+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات هیوندای ix 35 http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/52 <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 599px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 448px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.privatefleet.com.au/images/upload/Image/hyundai-ix35.jpg" width=640 height=480></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>مدل: </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr>ix 35</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>گیریبکس: گیربکس اتوماتیک </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr>6</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA> دنده تیپ ترونیک</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>محور متحرک: دو دیفرانسیل ( </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr>4WD</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA> ) </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>ادامه مشخصات در ادامه مطلب....</SPAN></FONT></P> <P></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>&nbsp;</P></SPAN> text/html 2012-11-16T15:33:15+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات هیوندای( Sonata YF (sonata 2011 http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/51 <IMG style="WIDTH: 505px; HEIGHT: 324px" src="http://static.motorstop.asia/blog/images/hyundai-sonata-yf-2011.jpg" width=510 height=332><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN><FONT face=Calibri><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl><SPAN lang=FA><FONT size=3>مدل:</FONT> <FONT size=3>sonata YF</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گیربکس : 6دنده اتوماتیک شیفت ترونیک</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>محور متحرک : دیفرانسیل جلو</SPAN></P></SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN><FONT face=Calibri><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ادامه مشخصات در ادامه مطلب...</SPAN></FONT></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2012-11-16T15:12:57+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات هیوندای i30 http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/50 <SPAN style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=3 face=Calibri><SPAN><FONT size=3 face=Calibri> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN><FONT size=3 face=Calibri><SPAN><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 498px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 293px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://img.infoincrement.com/i30-sports.jpg" width=771 height=397>&nbsp; </P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><FONT size=3><SPAN><FONT face=Calibri>I30</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl> <SPAN lang=FA>مدل: </SPAN></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA>گریبکس:</SPAN><SPAN dir=ltr><FONT face=Calibri>4</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA>دنده اتوماتیک </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>محور متحرک:دیفرانسیل جلو</FONT></SPAN></P> <P>ادامه مشخصات در ادامه مطلب....</SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN></FONT></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><FONT size=3 face=Calibri><SPAN></P></SPAN></FONT></SPAN> text/html 2012-11-16T14:53:53+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات هیوندای i20 http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/49 <FONT face=Calibri><FONT size=3><SPAN style="mso-bidi-language: FA"><FONT face=Calibri><FONT size=3><SPAN><FONT face=Calibri><FONT size=3><SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><FONT face=Calibri><FONT size=3><SPAN><IMG style="PADDING-BOTTOM: 8px; WIDTH: 597px; PADDING-RIGHT: 8px; HEIGHT: 450px; PADDING-TOP: 8px" id=il_fi src="http://www.autoinfoz.com/gallery/exterior/big/ext-1280560055Hyundai-i20-CRDi-3.jpg" width=643 height=477></SPAN></FONT></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><FONT face=Calibri><FONT size=3><SPAN>I20</SPAN></FONT></FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl><FONT size=3> <SPAN lang=FA>مدل: </SPAN></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>گریبکس:<SPAN> </SPAN>4 دنده اتوماتیک</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA><FONT size=3>محور متحرک:دیفرانسیل جلو</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=rtl lang=FA>ادامه مشخصات در ادامه مطلب ....</SPAN></P></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT></SPAN></FONT></FONT> text/html 2011-08-22T13:46:28+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات جنسیس کوپه http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/47 <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><IMG style="WIDTH: 489px; HEIGHT: 313px" src="http://www.genesisdriven.com/wp-content/uploads/2009/03/genesis-coupe-lease-rates-01.jpg" width=711 height=485></SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مدل: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جنسیس </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کوپه (</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>Genesis Coupe</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>)</SPAN></FONT></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=3>کلاس خودرو : اسپرت</FONT></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><FONT face="times new roman,times,serif"><FONT size=3>بقیه درادامه مطلب......</FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2011-06-29T16:52:45+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات مورانو 2010 (Murano 2010) http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/46 <SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt"> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt">2010&nbsp;Murano</SPAN></P> <P><IMG src="http://www.priceit.in/wp-content/uploads/2010/03/2010-Nissan-Murano-02.jpg" width=505 height=316><BR></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>گیربکس: گیربکس اتوماتیک </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr>CVT <SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt"><SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA>ایکس ترونیک قابل تبدیل به 6 سرعته دستی</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>محور متحرک:<SPAN>&nbsp; </SPAN>دودیفرانسیل</SPAN></P> <P>&nbsp;<FONT size=4 face="times new roman,times,serif">ادامه مشخصات در ادامه <BR><BR>مطلب....</FONT></P></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2011-06-29T11:53:45+01:00 bia2donyayekhodro.mihanblog.com رضا هداوندی مشخصات مورانو (Murano) http://bia2donyayekhodro.mihanblog.com/post/45 <P><IMG style="WIDTH: 516px; HEIGHT: 304px" src="http://www.autoindiaforum.com/wp-content/uploads/2008/05/nissan-murano.jpg" width=537 height=321>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt">Murano 2008</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>گیربکس: گیربکس اتوماتیک </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt" dir=ltr>CVT </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA><SPAN>&nbsp;</SPAN>قابل تبدیل به 6 سرعته دستی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>محور متحرک:<SPAN>&nbsp; </SPAN>دو دیفرانسیل</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0in 0in 10pt" align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt" dir=rtl lang=FA>ادامه مشخصات در ادامه مطلب...</SPAN></P>